top of page
Seim_maskin_059.jpg

Grunnarbeider

Vi utfører alt innen graving og grunnarbeid på mindre og større anlegg, industri- og boligtomter for private, bedrifter og offentlige etater.  

Seim Maskin tar seg av hele prosessen fra grunnarbeid til klargjøring for støp. Vi har utstyret, kvalifiseringen og samarbeidspartnerne til å påta oss utgraving, masseutskifting, massetransport, drenering, sprenging og asfaltering. 

Vi leverer full pakke - fra ulendt terreng til ferdig industri- eller boligtomt. Vi utfører blant annet sanering av avløp, tomteutgraving, opparbeiding av gårdsplasser og uteområder, støttemurer, minirenseanlegg og fjerning av oljetanker for privatpersoner.

Jørgen Sandnes, Prosjektleder.png

Jørgen Sandnes

Mobil: 958 93 043

bottom of page